Co dają (plusy):
1. Możliwość jazdy na klasycznej Vespie (obecnie jedyna możliwość rejestracji dwusuwa) – bezcenne,
2. Radość z posiadania żółtych blach,
3. Możliwość wykupienia okresowej polisy OC (miesięcznej, kwartalnej itp.) – nie trzeba płacić za cały rok,
4. Bezterminowe badanie techniczne,
5. Ochrona prawna przed umyślnym uszkodzeniem/zniszczeniem,
Co utrudniają (minusy):
1. Konieczne zezwolenia urzędu ochrony zabytków na wyjazdy za granicę,
2. Obowiązek aktualizacji danych w urzędzie w przypadku istotnych zmian, zmiany właściciela, miejsca przechowywania pojazdu, itp.
3. Czasochłonna i trudna procedura rejestracji.

Więcej w pliku.


2012 © mixed by sid for all vespas freaks
"; } ?>